/Files/images/2015r/gazeta/педагог.jpg

ПРОЕКТ

«ПЕДАГОГ ЕФЕКТИВНОЇ ШКОЛИ»

Успішність інноваційного розвитку навчального закладу знаходиться в прямій залежності від розуміння системи роботи вчителя як області для вільної, науково обґрунтованої педагогічної творчості, від ставлення керівника до носіїв інноваційних ідей в колективі, підтримки і розвитку вчителів-новаторів.

Мета проекту:

Забезпечення науково-методичного супроводу інноваційної політики освітньо-виховного комплексу через формування мотиваційної та функціональної готовності педагогічних працівників до роботи в інноваційному режимі, переведення їх в режим постійного розвитку творчого потенціалу.

Завдання проекту:

1. Формування нових підходів до організації науково-методичної роботи як основного компоненту системи підвищення кваліфікації вчителів, одного із засобів управління навчальним закладом. Організація науково-методичної роботи через систему взаємодіючих ресурсів, результатом якої є розвиток професійних, особистісних якостей педагогічних працівників.
2. Координація роботи вчителів по реалізації інноваційної політики освітньо-виховного комплексу на основі оптимального вибору змісту, спрямованого на розвиток професійної компетентності педагога.
Кінцевий результат роботи:
• особисте та професійне зростання педагогічних працівників; розкриття потенційних можливостей кожного педагога в колективній співпраці;
• підвищення рівня професійної підготовки педагогічних працівників;
• створення і постійне поповнення інформаційного банку авторських програм, методик, проектів;
• розроблення та апробація нового змісту освіти, інноваційних форм і методів навчання і виховання.

Завдання адміністрації не в тому, щоб учити педагога все життя, а в тому, щоб він навчився цього сам.

/Files/images/2015r/IMG_1343.JPG

Актуальність та необхідність інноваційного поступу

Особлива увага у нашому закладі приділяється формуванню та розвитку нових професійних компетентностей педагога, активному включенню педагогів в інноваційні процеси.

У навчально-виховному процесі закладу використовується 5 авторських навчальних програм і 3 комплексно-цільові програми («Здоров'я через освіту». «Творча обдарованість», «Право і діти», проводиться апробація навчально-методичного посібника для загальноосвітніх закладів «Основи споживчих знань».

/Files/images/2015r/stend/IMG_3419.JPG /Files/images/2015r/stend/IMG_3424.JPG

Колектив закладу співпрацює з Національною академією педагогічних наук України, Інститутом педагогіки АПН України, Лабораторією географічної освіти, Лабораторією навчання інформатики, Інститутом інформаційних технологій і засобів навчання АПН України, Державною екологічною Академією післядипломної освіти та управління Мінприроди України.

На базі навчального закладу проводиться робота в умовах педагогічних експериментальних програм:
«Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти ЗНЗ» - на базі Інституту інформаційних технологій і засобів навчання АПН України;
«Освіта для сталого розвитку» - на базі Державної екологічної Академії післядипломної освіти та управління Мінприроди України;
«Формування полілінгвістичної та полікультурної особистості через функціонування інтегрованого простору, в якому забезпечується «діалог культур».
«Створення інноваційної системи проектно-цільового управління розвитком навчального закладу через взаємодію внутрішніх ресурсів комплексу та зовнішніх впливів».

/Files/images/2015r/Європейський вимір.jpg /Files/images/2015r/Європейський вимір2.jpg

Результатом інноваційної діяльності колективу стало:
- упровадження моделі полілінгвістичної освіти, що передбачає створення полілінгвістичного і полікультурного середовища – інтегрованого простору, в якому розвивається багатомовність, виховується толерантне ставлення до інших культур, розуміння приналежності до рідного народу, забезпечується діалог культур у контексті ідеї інтеграції української держави в Європейський простір;

/Files/images/2015r/1.jpg

- забезпечення всебічного розвитку орієнтації педагогічного колективу на сучасні освітні технології, вмотивованість та якість педагогічної діяльності, сприяння професійному розвитку педагогічних кадрів;

/Files/images/2015r/2.jpg /Files/images/2015r/IMG_3401.JPG

- забезпечення умов для соціалізації дітей, формування інформаційно-комунікаційних та комунікативних компетентностей шляхом упровадження в навчально-виховний процес інноваційних технологій навчання та виховання;

/Files/images/2015r/pol.jpg /Files/images/2015r/pol1.jpg

- упровадження експериментального курсу «Здоров’я дитини – здорове харчування» (для усіх вікових категорій), «Світ навколо мене» (дитячий садок), предмету «Основи здоров’я» (початкова школа), що полягає у сприянні запровадженню основ свідомого ставлення дітей, вчителів та батьків до здоров’я та раціонального харчування, а також до формуванню навичок свідомої споживчої поведінки;

/Files/images/2015r/Здоров.jpg

- вивчення і узагальнення педагогічного досвіду учителів, створення авторських програм, рекомендованих для використання в навчальних закладах України.

/Files/images/2015r/stend/IMG_3409.jpg /Files/images/IMG_3418.jpg

Наукова робота «Інформаційно-комунікаційне середовище приватного загальноосвітнього навчального закладу»
(автор – кандидат педагогічних наук, директор СШДС «Лісова казка» Пліш І.В.) надрукована в багатьох наукових та фахових джерелах і ввійшла до Каталогу інноваційних проектів та інновацій у сфері дошкільної та загальної середньої освіти України, – ж. «ПостМетодика. Інноваційні практики в освіті: український каталог», №2 (111), 2013.

/Files/images/2015r/stend/upr.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 2586